Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content
Ziekte van Crohn

Voeding bij de ziekte van Crohn

De ziekte van Crohn is een ontstekingsziekte van de darm zonder bekende oorzaak. De ziekte komt meer voor bij jongvolwassenen, maar kan ook kinderen treffen.

De ziekte van Crohn kan elk deel van het spijsverteringsstelsel aantasten, van de mond tot de uitgang van het darmkanaal (rectum en anus). Meestal zijn echter de dunne en dikke darm aangetast.

Ondervoeding en Crohn
Een slechte voedingstoestand is een vaak voorkomende complicatie bij ontstekingsziekten van de darm en is van invloed op de prognose: de zieke kan erdoor verergeren, doordat er frequenter infecties of postoperatieve complicaties optreden en de kwaliteit van leven afneemt.

Er zijn veel factoren die kunnen leiden tot een slechte voedingstoestand bij de ziekte van Crohn:
• verminderde voedingsinname (anorexia)
• malabsorptie (wanneer de dunne darm is aangetast)
• kwijtraken van voedingsstoffen (door diarree, overgeven, enteropathie)
• veranderingen in de energiestofwisseling
• bepaalde behandelingen, met name corticosteroïden

Assortiment
Nestlé Health Science heeft een pioniersrol gespeeld op het gebied van dieetbeheer van de ziekte van Crohn met verschillende effectieve oplossingen, van exclusieve enterale voeding tot gedeeltelijke enterale voeding en meer recentelijk het Crohn's Disease Exclusion Diet (CDED) via het zeer unieke ModuLife-programma.
Maak kennis met het assortiment