Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content
Ondervoeding

Wanneer ben ik ondervoed en hoe pak je ondervoeding aan?

Ondervoeding is een gezondheidsprobleem van mondiale omvang en komt in alle bevolkingsgroepen voor. Populatiesubgroepen met een risico op ondervoeding omvatten kinderen met cerebrale parese, gehospitaliseerde volwassenen, oudere volwassenen, volwassenen met een slechte geestelijke gezondheidstoestand, patiënten met een of meer medische aandoeningen, obesitas, enz.

Wat is ondervoeding?

Ondervoeding wordt veroorzaakt door een of meerdere factoren:

  • lage inname
  • verminderde opname
  • verhoogde behoefte
Hoe vaak komt ondervoeding voor?
person icon

Bij 36%van de thuiswonende ouderen in Belgie3

person icon

30 tot 40% van de thuiswonende ouderen in Nederland 4

• Ondervoeding bij ouderen:

Verwacht wordt dat de Europese bevolking van 65+ tegen 2030 met 18% zal stijgen en met daarbijkomend een toename van chronische aandoeningen, het aantal mensen met (risico op) ondervoeding neemt toe. Vroege identificatie van het risico op ondervoeding is de eerste stap in de strijd tegen ondervoeding in alle zorginstellingen. Screening op ondervoeding van oudere volwassen blijft een uitdaging.

Er is een Europese consensus dat alle ouderen gescreend moeten worden op ondervoeding.

• Ondervoeding bij kinderen:

Er zijn geen actuele cijfers over hoe vaak ondervoeding bij kinderen in de Benelux voorkomt. In Nederland werd in 2015 gemeten dat dit rond de 6,5% was van alle kinderen die langer dan 24uur werden opgenomen in een ziekenhuis, dat komt neer op ~5000 – 6500 kinderen. De oorzaken van ondervoeding bij kinderen zijn heel divers en zijn afhankelijk van verschillende risicofactoren, zoals bijvoorbeeld vroeg geboorte. Voedings- en eetproblemen zijn een veel voorkomend probleem bij gezonde peuters en kinderen, geschat wordt dat 25 tot 45% van de kinderen hiermee te maken krijgt. In de meeste gevallen leidt dit echter niet tot ondervoeding, maar deze percentages liggen hoger bij kindjes met onderliggende ziektes, stoornissen of andere complicaties. Ondervoeding kan op de lange termijn leiden tot een vertraagde groei en ontwikkeling, het is daarom raadzaam om vroegtijdig in contact te komen met een zorgprofessional die u verder op weg kan helpen.

Ben ik ondervoed?

65+ jaar

Bepaal door middel van de self-MNA® uw risico op ondervoeding

Ondervoeding bij ouderen

Internationale consensusrichtlijnen bevelen aan om ALLE oudere volwassenen routinematig te screenen op ondervoeding.

Voor de oudere thuiswonende patiënt is de Self-MNA® (Mini Nutritional Assessment) een geschikt hulpmiddel dat kan worden gebruikt om oudere volwassenen te helpen bepalen of ze de voeding krijgen die ze nodig hebben. Deze tool voor volwassenen van 65 jaar en ouder of hun verzorgers om (het risico op) ondervoeding te identificeren.

Oudere volwassenen hebben toegang tot de Self-MNA® en kunnen de 6 vragen invullen. Op basis van de antwoorden krijg je een uitslag van goed gevoed zijn, risico op ondervoeding of ondervoed zijn. Dit resultaat zou gedeeld moeten worden en besproken met een zorgverlener om de discussie over voeding en welzijn te begeleiden.

De zelf-MNA®-tool is wetenschappelijk gevalideerd bij het identificeren van ondervoeding. Download het self-MNA® formulier (Nederlands).

Bent u een zorgprofessional, dan kunt u meer informatie over de MNA® vinden op NestleHealthConnect (inloggen vereist).

Referenties
  1. Eurostat. (2021, May 5). EU population projections reveal growing gaps between young and old. https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/panorama/2021/05/20-05-2021-eu-population-projections-reveal-growing-gaps-between-young-and-old
  2. Volkert D, et al. ESPEN practical guideline: Clinical nutrition and hydration in geriatrics. Clin Nutr. 2022 Apr;41(4):958-989.
  3. Vandewoude MFJ, et al (2018) The prevalence and health burden of malnutrition in Belgian older people in the community or residing in nursing homes: results of the NutriAction II study. Aging Clin Exp Res.
  4. Halfens RJG, et al. Rapportage Resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit 2015. Maastricht: Maastricht University, 2016
  5. Hulst, J. M., & Joosten, K. F. (2018). Nutrition screening: coding after discharge underestimates the prevalence of undernutrition. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 118(1), 33-36.
  6. Kenniscentrum Ondervoeding (2022, March). Screening op en behandeling van ondervoeding bij kinderen opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen. https://www.kenniscentrumondervoeding.nl/wp-content/uploads/2022/05/Leidraad-mrt-2022.pdf
Maak kennis met het assortiment