Arteveldehogeschool evalueert de kauw- en sliktoestand van atleten op SOB

banner

Special Olympics België (SOB), Arteveldehogeschool Gent en Nestlé Health Science werken samen tijdens de Special Olympics National Games Belgium.


Special Olympics (SO) is een wereldwijde organisatie die sportactiviteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking (in tegenstelling tot de Paralympics die Spelen organiseren voor mensen met een voornamelijk lichamelijke beperking).


Health Promotion is een educatief programma over voeding en een gezonde levensstijl binnen het gezondheidsprogramma ‘Healthy Athletes Program’, er wordt gescreend op lichaamsgewicht en BMI, bloeddruk, voedingsgewoonten en botdensiteit bij de atleten die deelnemen aan de Spelen van Special Olympics. De atleten krijgen praktische tips rond gezondheid op een aangename en speelse manier.


Recent is hier een beknopte screeningsvragenlijst bijgekomen op initiatief van Diane Buekers (Clinical Director Health Promotion SOB) en Nolanda Van Well (Nestlé Health Science).


De bachelorstudenten Logopedie van de Arteveldehogeschool waren enorm enthousiast om hier verder aan mee te werken onder begeleiding van lector Anne-Sophie Beeckman (Arteveldehogeschool Gent), deze te verfijnen en af te nemen bij de atleten. Voor de studenten was het een meerwaarde in hun opleiding als logopedist. Meer dan 300 atleten werden gescreend en hebben een advies gekregen tijdens de Nationale Spelen SOB eind mei 2022. Arteveldehogeschool Gent zal deze resultaten evalueren, binnenkort meer nieuws hierover.


people people