Wat is de MNA?

 


De MNA is een zowel een gevalideerd screeningsinstrument  als wel en diagnostisch instrument voor het identificeren van ondervoeding of risico op ondervoeding bij  oudere patiënten boven de 65 jaar.

De MNA® SF (short Form) is geschikt als een op zichzelf staand screeningsinstrument en kan de oudere persoon classificeren op goed gevoed, risico op ondervoeding of ondervoed.

De MNA® SF is snel, eenvoudig en breed toepasbaar bij de doelgroep ouderen (>65 jaar)  binnen alle gebieden van de  gezondheidszorg.

Download het MNA short form formulier (Nederlands)

Download het self-MNA formulier (Nederlands)

Download het MNA volledige formulier (Nederlands)

 

Voor meer informatie zie www.mna-elderly.com