Enhancing Lives Together
 Nederland

Terms and Conditions

De pagina waar u toegang tot probeert te verkrijgen is enkel bestemd voor (para)medische professionals. Door ja aan te klikken, bevestigt u dat de inhoud geschikt is voor uw weergave. 
 
 
Bent u een (para)medische professional?
De volgende inhoud is uitsluitend voorbehouden voor (para)medische professionals. U zult naar onze patiëntenpagina doorgestuurd worden.
De volgende inhoud is bestemd voor consumenten. U zult naar een andere pagina omgeleid worden
 
 
 
 
 
 

Terms and Conditions

VITAFLO (INTERNATIONAL) LIMITED
WEBSITEVOORWAARDEN EN BEPALINGEN


Wij danken u voor uw bezoek aan onze website. Gelieve de voorwaarden en bepalingen in dit document zorgvuldig te lezen aangezien u door deze website te gebruiken, aangeeft in te stemmen met deze voorwaarden met deze voorwaarden en bepalingen.

We behouden het recht om deze voorwaarden en bepaling op elk moment te wijzigingen. Het is uw plicht om te controleren of veranderingen werden aangebracht. Uw gebruik van de website na online gepubliceerde veranderingen betekenen aanvaarding van de nieuwe voorwaarden en bepalingen.

1. Definities

Op deze site verwijzen de begrippen “wij”, “ons” en “onze” naar Vitaflo (International) Limited (bedrijfsnummer 3380926) in Suite 1.11 South Harrington Building, 182 Sefton Street, Brunswick Business Park, Liverpool, L3 4BQ.

“Website” betekent onze website die u gebruikt of bekijkt. “u”/“uw” betekent de gebruiker van de website.

2.Toegang tot de website
 
 1. Wij accepteren geen verantwoordelijk indien u niet in staat bent om toegang te krijgen tot onze website (of het nu een gevolg is van defecte apparatuur, niet-beschikbaarheid van de communicatieve faciliteiten, mis-configuratie of van een andere reden).
 2. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot bepaalde delen van onze website of onze hele website beperken. We geven geen garanties dat de website zal worden onderbroken, veilig zal zijn of foutloos zal zijn.
 3. We zullen routine-onderhoud en onderhoud van onze servers en apparatuur moeten verrichten van tijd tot tijd. Hoewel we trachten de hinder te beperken tot een minimum, kunnen we niet garanderen dat de website continu online beschikbaar zal zijn. De website wordt u aangeboden “zoals hij is” en “zoals hij beschikbaar is”.

3.Inhoud
 
 1. De pagina’s op de website kunnen technische onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten. De informatie in die pagina’s kunnen van tijd tot tijd geüpdatet worden en kunnen soms verouderd zijn. We accepteren geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren van de informatie in die pagina’s. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor elke mislukking tijdens de actualisering.
 2. De informatie in het materiaal op de website is louter voor informatieve doeleinden. Het materiaal op de website vormt geen advies en is niet bedoeld als vervanging voor advies gegeven door een arts of zorgverlener. U mag het materiaal op de website niet gebruiken om een beslissing te nemen (of afzien van het nemen ervan) of om actie te ondernemen (of afzien van het te doen).
 3. We geven geen waarborgen, condities, garanties of verklaringen, expliciet of geïmpliceerd als het gaat over: (a) de volledigheid of accuraatheid van informatie op de website of een website waaraan de website is gelinkt (b) de inhoud van een advertentie opgenomen op onze website (c) de kwaliteit of de conditie van de informatie op de website.
 4. U gaat akkoord om deze website te gebruiken op eigen risico.

4. Auteursrecht en handelsmerken
 
 1. Alle rechten (waaronder auteursrechten, patenten en handelsmerken die al dan niet geregistreerd zijn) in de inhoud van deze webpagina’s zijn onze eigendom. Niets in deze voorwaarden en bepalingen, op welke manier dan ook, verleent u de licentie of het recht tot de ontwerpen of logo’s of bedrijfsnamen die door ons worden gebruikt op onze website.
 2. Behalve wanneer het uitdrukkelijk toegestaan is door deze voorwaarden en bepalingen, mag u geen enkele inhoud van de website kopiëren, reproduceren, distribueren, downloaden, publiceren, doorgeven, weergeven, aanpassen, wijzigen, extraheren, schrapen of hergebruiken. U mag ook geen afgeleide werken creëren. In het bijzonder mag u geen enkele inhoud ‘cachen’ voor de toegang van derden, mag u geen inhoud van de website spiegelen of inlijsten en mag u geen inhoud overnemen op een andere website zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 3. U mag de informatie op deze website kopiëren, reproduceren, downloaden en opnemen voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

5.Toelaatbaar gebruik
 
 1. U zult te allen tijde rechtmatig en eerlijk handelen wanneer u deze website bezoekt. U stemt ermee in deze website niet te gebruiken voor frauduleuze doeleinden of in verband met een strafbaar feit of andere onwettige activiteiten.
 2. U gaat ermee akkoord dat u niet zal proberen inhoud te plaatsen op de website of contactadressen zal gebruiken om inhoud te plaatsen die lasterlijk, obsceen, in strijd met auteursrecht, vulgair of aanstootgevend is of die het effect kan hebben om te intimideren, bedreigen, beledigen of haat prediken of die een individu of groep individuen degraderen of intimideren op basis van religie, geslacht, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of handicap.
 3. U zal geen eigen producten of services en producten of services van derden adverteren of promoten. U zal niet de bedoeling hebben om spam te verspreiden door het gebruik van de website.
 4. U zal niet de bedoeling hebben om virussen, trojaanse paarden, wormen of gelijkaardige apparaten te introduceren op de website.

6.Betrouwbaarheid
 1. Het materiaal dat op onze website wordt weergegeven, is verstrekt zonder enige garanties, voorwaarden of waarborgen over de nauwkeurigheid. We geven geen verklaringen, garanties of beloftes dat data van ons of onafhankelijke data van derden accuraat zal zijn.
 2. Voor zover toegestaan door de wet, sluiten we bij deze expliciet uit:

(i) Iedere aansprakelijkheid voor een directe schade, indirecte schade, gevolgschade of schade opgelopen door een gebruiker in verband met onze website of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik, of resultaten van het gebruik van onze website, elke website die er aan gelinkt is en elk materiaal dat er op gepost is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige aansprakelijkheid voor:
 • Verlies van inkomsten of omzet
 • Verlies van zaken
 • Verlies van winst of contracten
 • Verlies van verwachte besparingen
 • Verlies van data
 • Verlies van goodwill
 • Verspilde management- of kantoortijd
 • En voor enig ander verlies of schade, van welke aard dan ook, hoe dan ook ontstaan en of het nu als gevolg is van een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar.
 1. We zijn niet aansprakelijk op enige manier voor falen, onderbreking, vertragingen of andere zaken van dezelfde aard dan ook van de website die voortvloeien uit omstandigheden buiten onze redelijke controle. Waaronder, maar niet beperkt tot, brand, explosie, aardbeving, overstroming, storm, oproer, onlusten, stakingen, uitsluitingen en arbeidsconflicten, oorlog, kernongeval, terroristische activiteiten, het falen van apparatuur of transmissie- of andere voorzieningsproblemen (behalve wanneer dergelijke storing of transmissie (of andere voorziening) wordt veroorzaakt door onze nalatigheid of opzettelijk verzuim), de handeling of de wil van elk ministerie, gemeente of andere constitutionele aard en daden van God.
 2. De uitsluiting van aansprakelijkheid heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijdens of persoonlijke letsels als gevolg van onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, noch enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.
 3. U stemt ermee in om ons te vrijwaren van enig verlies of schade geleden door ons voortvloeiend uit uw gebruik van de website en/of uw schending van deze voorwaarden en bepalingen.
 4. Wij geven geen garantie dat de website (of websites die gelinkt zijn aan de website) vrij is van computervirussen of andere kwaadaardige of afbreukdoende computerprogramma’s of vrij is van hacking of andere inbreuken op de beveiliging. Het is uw verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat u de juiste viruscontrolesoftware gebruikt.
 5. We zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen aan een van onze verplichtingen in deze voorwaarden die veroorzaakt zijn buiten onze redelijke controle.

7. Links naar niet-Vitaflo-websites
 
 1. De website kan van tijd tot tijd hypertext-links bevatten naar websites die niet beheerd worden door ons of door onze geassocieerde ondernemingen. We controleren dergelijke websites niet en zijn niet verantwoordelijk voor hun inhoud. Onze opname van hypertext-links naar dergelijke websites impliceert geen goedkeuring van het materiaal op de websites of van de gebruikers.

8. Hyperlinks
 
 1. U mag geen hyperlink of gelijkaardige vorm van connectie van deze website maken zonder onze expliciete geschreven toestemming.

9. Algemeen
 
 1. We behouden ons het recht voor om al onze rechten en verplichtingen in deze gebruiksvoorwaarden toe de wijzen of uit te besteden aan een derde partij.
 2. Deze voorwaarden en bepalingen voor gebruik bevatten samen met ons privacybeleid de volledige overeenkomst en het begrip tussen de partijen met betrekking tot de website. Ze vervangen alle eerdere overeenkomsten, afspraken, verklaringen en begrippen, buiten fraude of frauduleuze vertegenwoordiging van eender welke partij. We excluderen alle verklaringen en garanties met betrekking tot de toegang van de website, of ze nu wettelijk of anderszins zijn, voor zover mogelijk door de wet.
 3. Als u een dispuut heeft met een andere websitegebruiker, gaat u akkoord ons te bevrijden van alle claims, verliezen en/of schade die voortkomen uit een dergelijk dispuut.
 4. Als één van deze voorwaarden en bepalingen ongeldig of onuitvoerbaar worden geacht, zal dat geen invloed hebben op de uitvoerbaarheid van een van de overige bepalingen.
 5. Deze voorwaarden en bepalingen zijn persoonlijk voor u. U gaat akkoord uw rechten of plichten in deze voorwaarden en bepalingen niet over te dragen aan iemand anders.
 6. Van tijd tot tijd kunnen we de voorwaarden en bepalingen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Als we dat doen, zullen we de gewijzigde voorwaarden op de website plaatsen ter vervanging van de huidige versie. Het is uw verantwoordelijk om de voorwaarden regelmatig te herzien. Als u doorgaat met het gebruik van de website nadat de wijzigingen zijn geplaatst, wordt u behandeld als iemand die de herziende voorwaarden heeft aanvaard.
 7. Geen partnerschap, joint venture, werknemer-werkgeverrelatie of franchisor-franchiseerelatie ontstaat tussen ons en u door deze voorwaarden en bepalingen.
 8. Niettegenstaande enige andere bepaling in deze algemene voorwaarden heeft geen andere persoon buiten u of ons het recht volgens the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 om op een term van deze voorwaarden en bepalingen te vertrouwen of ze te versterken. Niets in deze voorwaarden en bepalingen zal een recht of rechtsmiddel, die bestaat of verkrijgbaar is als ze geen resultaat is van de voorgenoemde wet, van een derde partij aantasten.
 9. Deze voorwaarden en bepalingen worden beheerst door en zullen in oversteenstemming zijn met het Engels recht en zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheden van de rechtbanken in Engeland.
 10. Als u niet instemt om de voorwaarden en bepalingen te gehoorzamen, dan moet u onmiddellijk het gebruik van de Website stoppen.
 11. Als u zorgen heeft over het materiaal dat verschijnt op onze Website, gelieve dan te schrijven naar Customer Service op Suite 1.11 South Harrington Building, 182 Sefton Street, Brunswick Business Park, Liverpool, L3 4BQ.

10. Cookies

Wanneer wij diensten leveren, willen we ze gemakkelijk, handig en betrouwbaar maken. Daar waar services geleverd worden op het internet, neemt dat soms mee dat er kleine hoeveelheden informatie op uw toestel, bijvoorbeeld computer of gsm, worden geplaatst. Die omvatten kleine bestanden die bekend staan als cookies. Ze kunnen niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren.

Die informatiestukken worden gebruikt om services voor u te verbeteren, door bijvoorbeeld:
 • Toestemming te geven aan een service om uw toestel te herkennen zodat u niet dezelfde informatie hoeft te verschaffen tijdens eenzelfde taak
 • Te meten hoeveel mensen de services aan het gebruiken zijn, zodat ze gemakkelijker bruikbaar kunnen worden gemaakt en zodat er voldoende capaciteit is om de snelheid te verzekeren
U kan deze kleine bestanden zelf beheren en er meer over leren. Meer informatie is beschikbaar op de Directgov website: Internet Cookies – what they are and how to manage them.